یافتن ملک دلخواه شما

با ما به آرزوی رویایی خود برسید

نمایندگان ویژه

آخرین

پیشنهادات

پیشنهادات ویژه

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 95 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2

33,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 110 متری

ترکیه/استانبول/ اسن یورت

Rooms
3
Bathrooms
2
Bedrooms
2

32,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه – 80 متری

ترکیه/ استانبول / اسن یورت

Rooms
3
Bathrooms
2
Bedrooms
2

32,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه برج مسکونی

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
3
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Parking
1

41,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 1 خوابه 45 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Bathrooms
1
Parking
1

30,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 51 متری اینویا3

ترکیه / استانبول اروپایی / منطقه اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 130 متر

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
3
Parking
1

74,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 67 متری 2 خوابه

ترکیه / استانبول / بیلیک دوزو

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Parking
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

54 متری همکف (اینویا3)

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

30,500€ / یورو

برای فروش