یافتن ملک دلخواه شما

با ما به آرزوی رویایی خود برسید

نمایندگان ویژه

آخرین

پیشنهادات

پیشنهادات ویژه

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 95 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2

33,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 110 متری

ترکیه/استانبول/ اسن یورت

اتاق ها
3
حمام
2
اتاق خواب
2

32,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه – 80 متری

ترکیه/ استانبول / اسن یورت

اتاق ها
3
حمام
2
اتاق خواب
2

32,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه برج مسکونی

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
3
حمام
2
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

41,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 1 خوابه 45 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

حمام
1
پارکینگ
1

30,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 51 متری اینویا3

ترکیه / استانبول اروپایی / منطقه اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 130 متر

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
3
پارکینگ
1

74,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 67 متری 2 خوابه

ترکیه / استانبول / بیلیک دوزو

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

54 متری همکف (اینویا3)

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

30,500€ / یورو

برای فروش