ترکیه

آپارتمان 1 خوابه 45 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

حمام
1
پارکینگ
1

30,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 51 متری اینویا3

ترکیه / استانبول اروپایی / منطقه اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

1 خوابه 51 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

235,000€ / لیر

برای اجاره

ترکیه

آپارتمان دو خوابه 54 متری

ترکیه/ استانبول

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2

28,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

54 متری همکف (اینویا3)

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

30,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان54 متری اینوویا 3

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

32,000€ / یورو

برای فروش

کانادا

ملک یکخوابه 62 متری واقع در مونترال

Canada/Verdun/Île-des-Soeurs

اتاق ها
5
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
2

328,000€

برای فروش

ترکیه

اینویا2 64 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

40,000€ / یورو

برای فروش

کانادا, مونتارال

ملک 67 متری واقع در مونترال

Canada/Montréal/Verdun/Île-des-Soeurs

اتاق ها
5
حمام
1
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

360,000€

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 67 متری 2 خوابه

ترکیه / استانبول / بیلیک دوزو

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 75 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

40,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه – 80 متری

ترکیه/ استانبول / اسن یورت

اتاق ها
3
حمام
2
اتاق خواب
2

32,700€ / یورو

برای فروش