انگلستان

ملک واقع در خط شمالی Barnet

انگلستان/لندن/بارنت

اتاق خواب
3

844,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 85 متری

ترکیه/ استانبول/ اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

44,000€ / یورو

برای فروش

کانادا, مونتارال

ملک 67 متری واقع در مونترال

Canada/Montréal/Verdun/Île-des-Soeurs

اتاق ها
5
حمام
1
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

360,000€

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 95 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2

33,700€ / یورو

برای فروش

استانبول, ترکیه

ملک 68متری واقع در ترکیه- استانبول

turkey/İstanbul

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

انگلستان

ملک واقع در high barnet

انگلستان/لندن/بارنت

حمام
2
اتاق خواب
4

827,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان دو خوابه 54 متری

ترکیه/ استانبول

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2

28,500€ / یورو

برای فروش

کانادا

آپارتمان 105متری واقع در مونترال

Canada/Verdun/Île-des-Soeurs

اتاق ها
6
حمام
2
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

313,000€

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 51 متری اینویا3

ترکیه / استانبول اروپایی / منطقه اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

32,500€ / یورو

برای فروش

قبرس شمالی

  • 2021/07/10
  • مشاور

    املاک من

آپارتمان 2 خوابه 107 متری

قبرس شمالی

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

انگلستان

ملک واقع در شاهراه تاتریج

انگلستان/لندن/بارنت

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
5
پارکینگ
2

767,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 85 متری با اشیا

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
2
حمام
4
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

44,200€ / یورو

برای فروش