انگلستان

آپارتمان مدرن

انگلستان/لندن/انفیلد

حمام
1
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

707,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

آپارتمان در انفیلد

انگلستان/ لندن/ انفیلد

حمام
4
اتاق خواب
5

742,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

ملک واقع در شاهراه تاتریج

انگلستان/لندن/بارنت

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
5
پارکینگ
2

767,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

ملک واقع در high barnet

انگلستان/لندن/بارنت

حمام
2
اتاق خواب
4

827,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

ملک واقع در خط شمالی Barnet

انگلستان/لندن/بارنت

اتاق خواب
3

844,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

Shared villa housing

انگلستان/لندن/تاتریج

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

993,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

آپارتمان لوکس بارنت BARENT

انگلستان/لندن/بارنت

حمام
1
اتاق خواب
1

469,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

بارنت Barnet

انگلستان/لندن/محله بارنت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
4

1,378,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

Totteridge

انگلستان/لندن/محله تاتریج

اتاق ها
1
حمام
2
اتاق خواب
5
پارکینگ
2

3,859,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 51 متری اینویا3

ترکیه / استانبول اروپایی / منطقه اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 95 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2

33,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 110 متری

ترکیه/استانبول/ اسن یورت

اتاق ها
3
حمام
2
اتاق خواب
2

32,700€ / یورو

برای فروش