استانبول, ترکیه

ملک 68متری واقع در ترکیه- استانبول

turkey/İstanbul

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

ترکیه

1 خوابه 51 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

235,000€ / لیر

برای اجاره