انگلستان

Totteridge

انگلستان/لندن/محله تاتریج

Rooms
1
Bathrooms
2
Bedrooms
5
Parking
2

3,859,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

ملک واقع در بیلیک دوزو

ترکیه/استانبول/بیلیک دوزو

72,000€

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 85 متری با اشیا

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
2
Bathrooms
4
Bedrooms
2
Parking
1

44,200€ / یورو

برای فروش

کانادا

ملک یکخوابه 62 متری واقع در مونترال

Canada/Verdun/Île-des-Soeurs

Rooms
5
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
2

328,000€

برای فروش

انگلستان

بارنت Barnet

انگلستان/لندن/محله بارنت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
4

1,378,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

ملک دوبلکس واقع در محله Yakuplu

ترکیه/استانبول/بیلیک دوزو

Bedrooms
3

59,000€

برای فروش

ترکیه

54 متری همکف (اینویا3)

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

30,500€ / یورو

برای فروش

کانادا, مونتارال

ملک سه خوابه ، 100 متری واقع در مونترال

Canada/Verdun/Île-des-Soeurs

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
3
Parking
1

262,000€

برای فروش

انگلستان

آپارتمان لوکس بارنت BARENT

انگلستان/لندن/بارنت

Bathrooms
1
Bedrooms
1

469,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

ملک واقع در بیلیک دوزو

استانبول/ترکیه/بیلیک دوزو

Bedrooms
4

85,000€

برای فروش

ترکیه

آپارتمان54 متری اینوویا 3

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Parking
1

32,000€ / یورو

برای فروش

کانادا

ملک دو خوابه 105 متری واقع در مونترال

Canada/Verdun/Île-des-Soeurs

Rooms
6
Bathrooms
1
Bedrooms
2
Parking
1

313,000€

برای فروش