انگلستان

ملک واقع در high barnet

انگلستان/لندن/بارنت

Bathrooms
2
Bedrooms
4

827,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

ملک واقع در خط شمالی Barnet

انگلستان/لندن/بارنت

Bedrooms
3

844,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

Shared villa housing

انگلستان/لندن/تاتریج

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Parking
1

993,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

آپارتمان لوکس بارنت BARENT

انگلستان/لندن/بارنت

Bathrooms
1
Bedrooms
1

469,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

بارنت Barnet

انگلستان/لندن/محله بارنت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
4

1,378,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

Totteridge

انگلستان/لندن/محله تاتریج

Rooms
1
Bathrooms
2
Bedrooms
5
Parking
2

3,859,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 51 متری اینویا3

ترکیه / استانبول اروپایی / منطقه اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 95 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2

33,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه 110 متری

ترکیه/استانبول/ اسن یورت

Rooms
3
Bathrooms
2
Bedrooms
2

32,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه – 80 متری

ترکیه/ استانبول / اسن یورت

Rooms
3
Bathrooms
2
Bedrooms
2

32,700€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 2 خوابه برج مسکونی

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
3
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Parking
1

41,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 1 خوابه 45 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Bathrooms
1
Parking
1

30,500€ / یورو

برای فروش