استانبول, بیلیکدوزو

ملک ویلایی 350 متری واقع در ترکیه

turkey/İstanbul

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
5
Parking
1

585,000€

برای فروش

ترکیه

ملک واقع در بیلیک دوزو

ترکیه/استانبول/بیلیک دوزو

72,000€

برای فروش

انگلستان

ملک ساخت قرن 17

انگلستان/هرتفوردشایر/لندن کولنی

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
3

929,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

ملک واقع در شاهراه تاتریج

انگلستان/لندن/بارنت

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
5
Parking
2

767,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

ملک واقع در خط شمالی Barnet

انگلستان/لندن/بارنت

Bedrooms
3

844,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

Shared villa housing

انگلستان/لندن/تاتریج

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Parking
1

993,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

بارنت Barnet

انگلستان/لندن/محله بارنت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
4

1,378,000€ / یورو

برای فروش

انگلستان

Totteridge

انگلستان/لندن/محله تاتریج

Rooms
1
Bathrooms
2
Bedrooms
5
Parking
2

3,859,000€ / یورو

برای فروش