ترکیه

آپارتمان 51 متری اینویا3

ترکیه / استانبول اروپایی / منطقه اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 67 متری 2 خوابه

ترکیه / استانبول / بیلیک دوزو

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان54 متری اینوویا 3

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

32,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

54 متری همکف (اینویا3)

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

30,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

1 خوابه 51 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

235,000€ / لیر

برای اجاره

ترکیه

آپارتمان 85 متری با اشیا

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
2
حمام
4
اتاق خواب
2
پارکینگ
1

44,200€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان دو خوابه 54 متری

ترکیه/ استانبول

اتاق ها
2
حمام
2
اتاق خواب
2

28,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 85 متری

ترکیه/ استانبول/ اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

44,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 64 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

40,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 75 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
1
پارکینگ
1

40,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 130 متر

ترکیه / استانبول / اسن یورت

اتاق ها
1
حمام
1
اتاق خواب
3
پارکینگ
1

74,000€ / یورو

برای فروش