ترکیه

آپارتمان 51 متری اینویا3

ترکیه / استانبول اروپایی / منطقه اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان 67 متری 2 خوابه

ترکیه / استانبول / بیلیک دوزو

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Parking
1

32,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان54 متری اینوویا 3

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Parking
1

32,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

54 متری همکف (اینویا3)

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

30,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

1 خوابه 51 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

235,000€ / لیر

برای اجاره

ترکیه

آپارتمان 85 متری با اشیا

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
2
Bathrooms
4
Bedrooms
2
Parking
1

44,200€ / یورو

برای فروش

ترکیه

آپارتمان دو خوابه 54 متری

ترکیه/ استانبول

Rooms
2
Bathrooms
2
Bedrooms
2

28,500€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 85 متری

ترکیه/ استانبول/ اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

44,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 64 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

40,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 75 متری

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1
Parking
1

40,000€ / یورو

برای فروش

ترکیه

اینویا2 130 متر

ترکیه / استانبول / اسن یورت

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
3
Parking
1

74,000€ / یورو

برای فروش