کانادا, مونتارال

ملک 67 متری واقع در مونترال

Canada/Montréal/Verdun/Île-des-Soeurs

Rooms
5
Bathrooms
1
Bedrooms
2
Parking
1

360,000€

برای فروش

استانبول

یک خوابه 68 متری واقع در ترکیه

ترکیه / استامبول

Rooms
1
Bathrooms
1
Bedrooms
1

39,000€

برای فروش