انگلستان

ملک واقع در high barnet

انگلستان/لندن/بارنت

حمام
2
اتاق خواب
4

827,000€ / یورو

برای فروش