انگلستان

ملک واقع در high barnet

انگلستان/لندن/بارنت

Bathrooms
2
Bedrooms
4

827,000€ / یورو

برای فروش